Simple Sale Slider

Giảm giá!
300,000
Giảm giá!

Các Món Dê

Ngọc Dương Hấp

250,000
Giảm giá!

Các Món Dê

Đùi Dê Dút Lò

500,000

Featured Products Slider

Giảm giá!
300,000
Giảm giá!

Các Món Dê

Đùi Dê Dút Lò

500,000

Các Món Lẩu

Lẩu Nhúng Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Cà Ri Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Đuôi Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Đầu Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Thập Cẩm

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Xương Ống

200,000

Best Selling Products

Các Món Lẩu

Lẩu Cà Ri Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Nhúng Dê

200,000
Giảm giá!
300,000

Các Món Nướng

Dê Nướng Sa Tế

100,000

Ăn Kèm Với Lẩu Dê

Tàu Hủ Ky

10,000

Nước Uống

Sting

12,000

Lookbook style

Lookbook style 2

Grid Style

Các Món Lẩu

Lẩu Cà Ri Dê

200,000

Các Món Lẩu

Lẩu Nhúng Dê

200,000
Giảm giá!
300,000
Giảm giá!

Các Món Dê

Ngọc Dương Hấp

250,000

Masonery Style

Mix and match styles